logo FÒRUM socialista republicà

Fòrum socialista republicà

Propostes per a Catalunya
Debats des de la base per a la construcció del nou país
Una nova manera de fer política


Manifest

Eleccions nacionals del 12 de maig de 2024 al Parlament de Catalunya.

El Fòrum Socialista Republicà (elforum.cat), davant les pròximes eleccions nacionals al Parlament de Catalunya del 12 de maig, manifestem que estem en un moment crucial per apuntar el camí que ens ha de dur cap a un estat social i sobirà. Ens és difícil d’entendre el rebuig als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per part de partits d’esquerra, tot sent clarament expansionistes en l’àmbit social, perquè aportaven un increment notable a l’ensenyament, la salut i al sector agroramader entre d’altres.
No entenem que les forces polítiques no s’avinguin a fer concessions, necessàries en qualsevol negociació. No s’hi val a amagar raons espúries sota altres raons aparentment justificades; la realitat municipal de Barcelona no pot condicionar les polítiques de país, ni tampoc exigències que no tenen res a veure amb el pressupost, com el tema del Hard Rock. Podíem esperar que partits independentistes de centredreta sense propostes concretes, presentessin exigències com la supressió de l’impost de successions, però no dels partits d’esquerra.
Si bé la raó social és bàsica i fonamental, també ho és la consecució de la sobirania nacional plena. Totes les forces polítiques que la defensem hem de saber treballar conjuntament l’estratègia per arribar-hi, sabent diferenciar-nos en altres aspectes.
Queda molt per fer, i estàvem en el camí. Caminàvem lents pels impediments, però avançàvem. Citem només alguns temes pendents:
• Un increment de la despesa pública en temes socials com mai.
• La necessària simplificació administrativa de papers i més papers, registres, llicències, permisos, autoritzacions, justificacions, comptes anuals… que ofeguen als autònoms, agroramaders i petites empreses de tots els sectors, i fins i tot a les associacions culturals i veïnals.
• La llei d’una nova ordenació territorial que suposi un avenç en l’equitat de l’exercici dels drets de tots els ciutadans, visquin on visquin.
• La llei electoral, que iguali el pes representatiu de tots els ciutadans, amb circumscripcions repensades en funció a les realitats socioeconòmiques, geogràfiques i culturals.
MANIFESTEM que cal:
• Assegurar i garantir el progrés social i nacional dels catalans i de Catalunya.
Vèncer el desencís causat per polítiques allunyades de la voluntat dels catalans, i reconèixer, sí, que hi ha polítics que responen al voler de la ciutadania.
• Deixar de prometre el que tantes vegades s’ha promès i s’ha estroncat tot seguit, i passar a una acció comuna.
• Cal deixar seguiments de lideratges inconsistents i avantposar la raó del possible per avançar tant com sigui factible.
Tampoc no hem d’oblidar el context internacional, amb l’avanç dels neofeixismes que pretenen sotmetre als ciutadans i que fins i tot provoquen guerres d’agressió, genocidis i holocausts, i que també els tenim a casa nostra amb expressions autoritàries, racistes i classistes, això sí, embolcallades amb la senyera com a bandera de conveniència.
Per això, en aquestes eleccions, donem el nostre suport als partits que proposin un treball real, compartit, per la consecució d’una Catalunya social i sobirana, que proposen una República Catalana i comparteixen objectius amb totes les persones que estimen Catalunya i la seva gent, siguin d’on siguin.
Catalunya, març de 2024. 

Nosaltres

Obertes

A totes les persones de l'esquerra catalana, independents o de partits polítics. Hi caben totes les sensibilitats.

Socialistes

Creiem que la societat ha de ser justa, equitativa i solidària, i que tots els drets i deures de les persones s'han de bastir sobre aquests principis.

Republican@s

Sabem que perquè la nació catalana progressi socialment, és cabdal que esdevingui un estat sobirà, interdependent amb altres nacions veïnes i europees.

Per què

Democràcia

Tothom pot participar en la política, que ha de ser el motor de la societat, i no els poders amagats darrere els mercats i les «raons d'estat».

Internacionalisme

Les nacions són societats culturalment harmòniques, que s'autogovernen i col·laboren amb altres nacions compartint sobirania.

Drets humans

Estem lluny de què els drets humans siguin per a totes les persones. Cal treballar per assolir-los a casa nostra i al món sencer.

Pau

Cal garantir la pau, suprimir dominis, imperialismes, neocolonialismes, autoritarismes i feixismes. Pacifisme actiu.

Feminismes

Denunciem el patriarcat  que invisibilitza gran part de les persones i la seva diversitat. Una nova mirada en què tot@s som subjectes polítics iguals.

Ecologisme

Només tenim un planeta, i no pot aguantar la pressió ambiental que li estem fent. Cal racionalitzar els consums i la producció.

Equitat

Totes les persones neixen iguals i la societat les hi ha d'oferir les mateixes oportunitats. No hi pot haver diferència en els drets.

Serveis públics

Salut, ensenyament, habitatge... són bàsics per al desenvolupament de la persona i els drets de ciutadania.

Cooperació

Només es pot aconseguir un món just a partir de la col·laboració entre països, i compensar les desfetes del colonialisme.

Solidaritat

Basada en el principi de l'empatia i la lluita per la justícia i l'equitat, més enllà de la compassió i la caritat puntuals.

Diàleg

Els conflictes només es poden solucionar amb diàleg sense condicions, cooperant per aconseguir objectius comuns.

Llibertat d'expressió

Les idees, les opinions, els diàlegs, les lleis, han d'expressar-se sense cap impediment. Ningú és guardià de cap ortodòxia.

Foro grup de constitució, Mont-roig del Camp.

Constitució del FÒRUM

El 19 de febrer de 2022, a Mont-roig del Camp, s'ha celebrat la reunió constituent. Han assistit 24 persones, entre elles dos tinents d'alcalde de les ciutats de Lleida i Tarragona i dos parlamentaris de l'àmbit de l'esquerra catalana, de diverses sensibilitats polítiques, tant independents com de diversos partits polítics.
S'ha aprovat la denominació, el logo i, sobretot una declaració constituent on s'expressa el marc ideològic en què ens definim.
Així mateix, s'ha aprovat constituir-se com una associació i no com a un partit polític, ja que pretenem respondre a la pluralitat de l'esquerra socialista catalana.

Declaració de Principis

FÒRUM socialista republicà
Grup de debat, elaboració i acció socialista per Catalunya

Document aprovat en l'Assemblea constitutiva
19 de febrer de 2022, a Mont-roig del Camp.
Baixeu el document en pdf (90 kB)

Introducció

La història de Catalunya dels darrers vint-i-cinc anys mostra que sovint els partits polítics sofreixen derives que els fan canviar de posicions respecte a qüestions que els han estat fonamentals. En el temps, uns partits prenen l’espai d’altres que l’han abandonat.
Moltes persones, com a fruit de la seva reflexió, han pres posicions dins de l’esquerra, amb tota la seva pluralitat i matisos. I també respecte al catalanisme. En aquests àmbits hi ha hagut importants canvis en el posicionament dels partits, molt sovint com a resposta als canvis conjunturals. Per això reconeixem que si es vol continuar sent fidel a les idees bàsiques del socialisme democràtic, els partits no representen una garantia d’estabilitat i fermesa en la seva defensa. Els partits són eines cabdals, però no úniques, per aconseguir el país que volem. Són instruments útils mentre responen a les idees i conjuguen l’acció conjunta d’un col·lectiu amb una certa homogeneïtat ideològica.
Ens aplega un espai ideològic que vol ser referent, format per persones independents o vinculades a entitats i partits diversos, oberts a donar suport a representants polítics de l’esquerra nacional. Pretenem mantenir un nivell de debat que garanteixi la vitalitat, l’aprofundiment i el creixement del nostre marc ideològic. 

El marc ideològic

Som gent d’esquerres, de base socialista, que creiem en la democràcia i els valors republicans. Sobre els vells fonaments de la justícia, la igualtat i la fraternitat, bastim el sentiment internacionalista basat en el reconeixement de les nacions. Aquests principis avui prenen moltes expressions: drets fonamentals, democràcia, pau, ecologisme, feminismes, llibertat de gènere, igualtat d’oportunitats, polítiques públiques –educació, habitatge, salut..– estat del benestar, economia del bé comú, laïcitat, serveis públics eficients, cooperació internacional, solidaritat, cultura, diàleg i cooperació com a mètode de resolució de conflictes, implicació en la cosa pública, equilibri territorial...
I també creiem que els drets humans estan jerarquitzats, que els que considerem fonamentals, van per davant d’altres drets secundaris. No defugim treballar en l’equilibri entre els drets civils, polítics, socials, culturals i econòmics.
Igualment, també creiem que cal avançar en la concreció de les obligacions dels ciutadans vers la societat. El principi de cooperació, contraposat al de competència, implica que els drets i beneficis que ofereix la societat s’obtenen amb l’esforç i participació de tots i cadascú.
Creiem en la separació efectiva de poders, no solament del poder judicial respecte a l’executiu, sinó també del legislatiu respecte a l’executiu. El Parlament és el màxim òrgan de representació i de control de l’executiu, amb representants escollits, i l’executiu està per desenvolupar les lleis, dur-les a terme, reglamentar-les i executar-les; està format per elecció de segon ordre i per designacions, tot i que sovint se li dona major preponderància i s’atorga una funció legislativa que no li pertoca directament.
Defensem una fiscalitat progressiva i equilibradora, així com la lluita contra el frau fiscal.
Volem una administració simple, simplificadora, àgil i inclusiva, basada en la confiança amb els ciutadans, contraposada en l’hiperreglamentisme en els que ens estem abocant. Cal trencar la bretxa entre les institucions i la ciutadania amb una administració proactiva, eficient, transparent i orientada a les persones.
Alhora, creiem que les nacions són els maons que construeixen la humanitat fraternal. Lluny del nacionalisme excloent i autàrquic que tendeix al feixisme, creiem en la llibertat natural de les nacions per afermar-se en la seva cultura, i aportar-la alhora que la fem permeable a les cultures d’altres nacions i de les persones que trien el nostre país per viure-hi i que volen integrar-s’hi.
Concebem els Països Catalans, amb tota la seva diversitat, com una nació que pot tenir formes polítiques plurals, i que és culturalment harmònica.
Volem una Catalunya plena, amb autonomia i llibertat per a definir el seu camí. Sabem que els estats actuals, pràcticament de tot el món, tenen unes fronteres artificials, fruit de guerres, pactes desiguals, matrimonis entre monarquies, abocats a l’imperialisme i al colonialisme, que els duu a transformar els estats en falses nacions. Tanmateix, creiem en les nacions-estat –no en els estats-nació– perquè són el conjunt de ciutadans que comparteixen territori i cultura els que anhelen i necessiten administrar-se a si mateixos. En aquest sentit, volem que Catalunya esdevingui un Estat en el concert dels estats d’Europa, amb sobirania compartida –mai cedida– segons la nostra pròpia decisió. Un estat interdependent dins d’Europa, ja que la interdependència amb les nacions veïnes i europees és la forma més aproximada d’aquell internacionalisme que ens defineix.
El principi de subsidiarietat ens duu a defensar que un nou model territorial, que és fonamental per aconseguir l’equitat entre els ciutadans dels diferents territoris catalans, rurals i urbans, s’ha de sustentar de baix a dalt. En aquest sentit, el municipalisme, basat en l’autonomia dels pobles i ciutats, ha d’orientar les polítiques redistributives i equilibradores de les administracions superiors. Cal treballar en una estructura territorial racional que garanteixi els drets de ciutadania i l’eficiència administrativa, que ordeni l’espai i les competències dels municipis, comarques i vegueries.
La creació de l’espai FÒRUM socialista republicà vol ser, doncs, una veu activa de totes aquelles persones provinents de les tradicions socialistes i catalanistes del nostre país, un marc informal però ben real per compartir i treballar en defensa dels valors del socialisme, la llibertat nacional i el projecte republicà.
Serem presents en tots els àmbits i participarem en tots els debats. Serem una eina útil per al govern de Catalunya, per al Parlament, per als Ajuntaments de tot el país, per la societat civil i les seves entitats representatives.
Som catalan@s, som socialistes, som republican@s! 

Finalitats, medis i funcionament

Objectius
Proposem obrir uns debats monogràfics amb l’objectiu de precisar els nostres principis en propostes concretes sobre el país que volem i com volem arribar-hi, i donar-ho a conèixer als representants polítics. Les propostes podran cobrir aspectes des de purament ideològics a proposicions de lleis o modificacions, amb diversos nivells de concreció. No es tracta tant de fer anàlisis i estudi de les causes de la situació actual, sinó només en funció de la formulació de propostes.
També participarem en debats organitzats per altres entitats i partits del ventall de l’esquerra, i en proposarem col·laboracions puntuals o permanents. Tota la gent d’esquerres, tant si estan adscrits a diferents partits o si són independents, han de sentir-se còmodes en els debats i actes que organitzem. Si és necessari, les propostes que formulem com a fruit dels debats, podran contenir alternatives d’acord amb les diferents sensibilitats.
D’aquesta manera podrem assolir l’objectiu de construir un fòrum de trobada de persones i forces de l’esquerra, i facilitar l’avenç cap a un país social.

Els medis
A tal fi, creem una Associació inscrita al registre d’associacions de la Generalitat, amb els càrrecs mínims per a la seva constitució. Els responsables de l’organització i coordinació de les activitats es determinarà específicament per a cada una d’elles.
Disposarem de mitjans de comunicació –web, blocs, articles– en què es publicaran les conclusions tan d’elaboració col·lectiva com individual de membres del grup.
Les despeses de l’Associació, es cobriran amb aportacions econòmiques voluntàries.