«Associació FÒRUM socialista republicà»


L' «Associació» és una eina instrumental creada per disposar de personalitat jurídica.
Té els seus propis Estatuts i Junta Directiva, que no tenen altra funció que la representació jurídica, i no representació política, que sempre es desenvolupa per consens per a cada acció o publicació. 


Estatuts

La inscripció de l'Associació FÒRUM socialista republicà ha estat presentada el 26 de febrer de 2022 i aprovada el 3 de març de 2022 Estatuts ➤

Dades administratives i fiscals

Registre:  Registre d'Associacions de la Generalitat, número 70742
Domicili social: Carrer Major, 29, 25457 el Vilosell, les Garrigues.
NIF: G09912890

Junta directiva

President: Joan Gaya i Beltran; Secretari: Manel Vilajosana Ferràndiz; Tresorer: Josep Balagueró Bernaus