Notícies

Notícies generades en l'àmbit d'acció del FÒRUM

14 març 2022

Publicació del web del FÒRUM

S'ha creat i posat en marxa el aquest web del FÒRUM que esteu veient

19 febrer 2022

Constitució del FÒRUM

En una assemblea de persones provinents de l'àmbit polítics diversos de l'esquerra catalanista, s'ha constituït el Fòrum socialista republicà i s'ha aprovat la denominació, el marc ideològic que el defineix i el sistema de funcionament.